Ediţia în limba română
  Literatură / Ştefan Octavian Iosif

  Ştefan Octavian Iosif

  Furtuna

  A revenit albastrul mai!
  Flori în grădină, flori pe plai
  Şi flori la pălărie!
  Stau ca pe spini, stau ca pe foc!
  E timpul numai bun de joc
  Şi bun de ştrengărie...

  Grivei, tovarăşul meu drag,
  Nerăbdător aşteaptă-n prag
  S-azvârl în colţ ghiozdanul...
  I-e dor ca s-o pornim haihui:
  Mă dau mai bine-n partea lui,
  Că nu e mai tot anul!

  O şterg de-acasă frumuşel:
  Grivei cu mine, eu cu el,
  Şi satu-n colb se-neacă...
  Intrăm în codru, şi Grivei
  A-nnebunit de vesel ce-i:
  Mă muşcă, sare, joacă...

  Dă spaima-n vrăbii, latră-n vînt,
  Îşi face mendrele; eu cînt,
  Şi codrul lin răsună...
  Pe sus trec leneş nouri grei —
  Noi nici nu ne gândim la ei,
  Şi doar aduc furtună!

  Abia o creangă s-a mişcat,
  Şi-n freamăt lung, neaşteptat,
  Lumina-n zări se stinge...
  Un roi de frunze joacă-n drum —
  Tot codrul e-un vârtej acum,
  Şi eu pornesc a plânge...

  Alerg în jos, alerg în sus:
  Am rătăcit, şi urme nu-s
  Ori încotro m-aş duce!
  Un fulger! — repede mă-nchin...
  Ah, mii de duhuri negre vin
  Şi vor ca să m-apuce...

  Cad în genunchi, prins de fior...
  Răzbubuind din nor în nor,
  Un trăsnet se descarcă!
  Zic Tatăl nostru, şi Grivei
  Se uită ţintă-n ochii mei:
  Şi el se roagă parcă...

  Dar iată! cât ne-am închinat,
  Un colţ de cer s-a luminat,
  Şi codru-i plin de soare...
  Ieşim voioşi la cîmp deschis
  Şi-mi pare că a fost un vis
  Furtuna trecătoare!...
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF

  Cu părul nins, cu ochii mici / Şi calzi de duioşie, / Aieve parc-o văd aici / Icoana firavei bunici / Din frageda-mi pruncie.
  Streşinele se dezgheaţă, / Picură mărgăritare... / Ce de lume! Ce de viaţă! / Şi ce larm-asurzitoare!
  S-a înserat. Uşor se-nalţă fumul / De prin ogeaguri către bolta vastă, / Domol coboară turma de pe coastă, / Umplând cu larma de talange drumul.
  S-au dus privighetorile măiestre; / Pustiu e cuibul blândei turturele... / Ah, unde-i şuierul mierliţei sure!
  Trece-n sus, pe plai în sus, / Un voinic pe-un murg călare. / Înapoi se uită dus / Peste mândrele hotare...
  © 1991-2015 Titi Tudorancea Learning | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare