Ediţia în limba română
  Literatură / Octavian Goga

  Octavian Goga

  Noi

  La noi sunt codri verzi de brad
  Şi câmpuri de mătasă;
  La noi atâţia fluturi sunt,
  Şi-atâta jale-n casă.
  Privighetori din alte ţări
  Vin doina să ne-asculte;
  La noi sunt cântece şi flori
  Şi lacrimi multe, multe...

  Pe boltă, sus, e mai aprins,
  La noi, bătrânul soare,
  De când pe plaiurile noastre
  Nu pentru noi răsare...
  La noi de jale povestesc
  A codrilor desişuri,
  Şi jale duce Murăşul,
  Şi duc tustrele Crişuri.

  La noi nevestele plângând
  Sporesc pe fus fuiorul,
  Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng
  Şi tata, şi feciorul.
  Sub cerul nostru-nduioşat
  E mai domoală hora,
  Căci cântecele noastre plâng
  În ochii tuturora.

  Şi fluturii sunt mai sfioşi
  Când zboară-n zări albastre,
  Doar roua de pe trandafiri
  E lacrimi de-ale noastre.
  Iar codrii ce-nfrăţiţi cu noi
  Îşi înfioară sânul
  Spun că din lacrimi e-mpletit
  Şi Oltul, biet, bătrânul...

  Avem un vis neîmplinit,
  Copil al suferinţii,
  De jalea lui ne-am răposat
  Şi moşii, şi părinţii...
  Din vremi uitate, de demult,
  Gemând de grele patimi,
  Deşertăciunea unui vis
  Noi o stropim cu lacrimi...
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA OCTAVIAN GOGA

  În cetăţuia ta de apă / Dorm cântecele noastre toate / Şi fierbe tăinuita jale / A visurilor sfărâmate. / Tu împleteşti în curcubeie / Comoara lacrimilor noastre, / Şi cel mai scump nisip tu-l duci / În vadul Dunării albastre.
  Tot mai rar s-aud în noapte clopotele de la strungă... / Patru inşi la popa-n casă ţin azi sfat de vreme lungă. / Într-un sfeşnic ard pe masă două lumânări de ceară, / Plin de grije, peană nouă moaie popa-n călimară: / „Patru juzi din patru sate, de la Murăş mai la vale, / Cu supunere se-nchină astăzi înălţimii-tale,
  Şi să cânţi un cântec, Laie, / Cum se cântă-n sat la noi, / Când se tânguie ciobanul / După turma lui de oi.
  După plopi cu frunza rară / Îşi desface luna sânul, / Vede-arama numărându-şi / Barbă-Putredă, jupânul.
  Peste creştet de dumbravă / Norii suri îşi poartă plumbul, / Cu podoaba zdrenţuită / Tremură pe câmp porumbul.
  © 1991-2015 Titi Tudorancea Learning | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare